Service

Vi kan tilby service og vedlikehold av dine industriporter og dører.

Jevnlig vedlikehold øker levetiden til din port!

En serviceavtale innebærer smøring av alle bevegelige deler, funksjonskontroll, justering av automatikk og brytere, kontroll (ev. etterfylling) av oljenivå, samt kontroll av sikkerhetsdetaljer.

Med lager og kontorer lokalisert sentralt i Arna gjør at vi raskt kommer oss ut både til Bergen sentralt og til distriktene. Vi lagerfører vanlige slitedeler for de fleste porttyper og kan tilby rask reparasjon når uhellet er ute.

Servicetelefon: 55941500 – innvalg 2

Våre leverandører