Velkommen til NPV

Velkommen til Norsk Portservice Vest – Vi er en totalleverandør av portløsninger for både industriell- og privat bruk i  Bergen og Hordaland.

Vi leverer og monterer garasjeporter, industriporter, lastesystemer, områdesikring og brannsikring. I tillegg utfører vi service på de fleste portløsninger og portleverandører på markedet.

Firmaet ble opprettet av Malvin Eide og Kjell Borge i 1991 og har siden den gang vokst til å bli en konkurransedyktig portleverandør med en stadig økende kundemasse.

Hovedfokus i bedriften har siden starten vært industrielle porter og dører.  I  2012 inngikk vi et samarbeid med en lokal portleverandør og har dermed også blitt større i privatmarkedet med villagarasjeporter.

Vi leverer portløsninger først og fremst i Hordaland og Sogn og Fjordane, men kan ved behov bevege oss lenger. Med lager og kontorer lokalisert i Indre Arna kommer vi oss raskt ut til sentrale strøk og til distriktene.

Vi er registrert som leverandør hos Startbank:
Startbank

 

 

 

Oppdaterte regnskapstall finner du her: 

 

Våre leverandører